I. Въведение


Това са условия за ползване между вас и www.pet4you.bg.

Моля преди да използвате уебсайта да се запознаете с условията за ползване, както и с „бисквитките“.

С използването на нашият Уебсайт (www.pet4you.bg) , вие се потвърждавате, че имате навършени 18 години и се съгласявате с всички условия за ползване , както и всички други политики на нашия уебсайт, като Политиката за поверителност и бисквитки . Ако не сте съгласни с някои от тях , вие не трябва да използвате нашия Уебсайт .

2. Дефиниции

 • „Условия за ползване“ – условията (правилата ) които регламентират използването на Уебсайта
 • „Уебсайт“, „Сайт“ – интернет пространство включващо “ .www.pet4you.bg „
 • “Потребител”, “Вие” – всеки, който има потребителски профил и използва услугите и ресурсите на Уебсайта. Потребители на услугите на Платформата са публикуващите обяви, продавачите, купувачите, гостите и публикуващите във форума .
 • „Гост“ – всеки, който използва услугите и ресурсите на Уебсайта, без да има регистрация .
 • “Потребителски профил” – съвкупността от данни, свързани с регистриран Потребител.
 • “Услуги” – всички услуги и ресурси , които са предоставени от Администратора.

3. Правна сила на настоящите условия

 • Представляват правно споразумение със задължителна обвързваща сила за Потребителите и Администратора. Отношенията между Администратора и Потребителите се регулират от тези условия, както и от всички други писмени правила и условия на Администратора, публикувани в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите.
 • Администраторът законосъобразно определя съдържанието на настоящите условия за ползване и си запазва правото да внася промени по всяко време. Промените се оповестяват като обновените условия за ползване се публикуват в Уебсайта с отразена в тях дата, както и чрез email , когато това се изисква по закон. Промените влизат в сила от датата на публикуването им. При несъгласие с новата версия на условията за ползване Потребителят не следва да използва Уебсайта след влизането им в сила. Ако Потребителят продължи да използва Уебсайта и услугите, които се предоставят в него, след обновяването на условията за ползване, ще се счита, че същият е съгласен с последната публикувана версия.
 • В случай, че Потребителите имат съмнение относно качеството на услугите, съдържанието или надеждността на сайта, те не трябва да използват Уебсайта. Във всички останали случаи, ако, въпреки тези съмнения, Потребителят продължи да използва услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

4. Цели и Услуги на сайта

Да спомага за намиране на дом на бездомни или домашни животни, чрез предоставяне на възможност за публикуване на обяви от потребители за изгубени, намерени или търсещи нов дом животни, за продажба на животни, както и за потребители, които желаят да закупят или осиновят животно.

4.2 Услуги, които предоставя сайтът:

4.2.1 Публикуване на обяви

За публикуване на обява е нужна регистрация.

 • Потребителите имат право да качват неограничен брой обяви.
 • Потребителите нямат право да изтриват и качват същата обява.
 • Потребителите нямат право да качват една и съща обява няколко пъти.
 • Секцията за обяви е само за животни и услуги, свързани с животните.
 • При злоупотреба с обяви , моля използвайте бутона “ Докладвай обявата “ .
 • Потребителите, които публикуват обяви, са задължени да представят вярна, точна и актуална информация за себе си при публикуването на обява.

4.2.2 Промотиране

 • Потребителите имат право да промотират обявите си.
 • Потребителите имат право да промотират отделни обяви или всички свои обяви.

4.2.3 Форум

 • Потребителите имат право да обменят информация във форума – нужна е регистрация.
 • Потребителите нямат право да споделят Интернет връзки (линкове) към други сайтове извън www.pet4you.bg.
 • Потребителите носят отговорност за цялата информация, обменена във форума .

4.2.4 Коментиране и оценяване на обяви

 • Потребителите имат право да коментират обяви.
 • Потребителите имат право да оценяват обяви и търговци (потребители).
 • Потребителите нямат право да използват линкове към други сайтове в коментарите си.
 • Потребителите нямат право да заплашват други потребители.

5. Регистрация

 • Всеки посетител на уебсайта може да разглежда съдържанието и обявите, за което не е необходима регистрация.
 • Регистрацията е необходима за ( публикуване във форума, създаване на обява, резервиране, промотиране на обява, коментиране и оценяване на обява, комуникация с другите потребители през платформата ).
 • Регистрацията е напълно безплатна.
 • Потребителят може да се регистрира като физическо лице (потребител) или като юридическо лице, като за целта трябва да се свърже с Администратора на info@pet4you.bg

6. Права и задължения

6.1 Потребителят има право да:
 • използва платформата , без да се е регистрирал .
 • се регистрира и да настрой профила си.
 • докладва при установена от негова страна злоупотреба или нередност в някоя от обявите, като се свърже с нас на ел. адрес: info@pet4you-bg
 • да редактира и изтрива обявите си;
 • изтрие потребителския си профил и да поиска от Администратора изтриване на данните му;
 • се откаже от маркетинг реклами;
 • поиска личната си информация’
 • поиска редактиране на личната си информация.
6.2 Потребителят се задължава да :
 • използва платформата според настоящите Условия;
 • се информира за промени в Политиката за поверителност , бисквитките и Условията за ползване .
 • публикува само и единствено на кирилица;
6.3 Потребителят няма право да :
 • опетнява името на Администратора или Платформата, по никакъв начин;
 • злоупотребява с авторското право на Администратора и Потребителите;
 • копира, изтегля, сваля каквато и да е информация от уебсайта, без разрешението на Администратора;
 • рекламира (промотира) други уебсайтове или услуги;
 • обижда другите потребители;
 • предоставя паролата си на друго лице.
6.4 Администратора има право да :
 • ограничи достъпа на потребител, без предварително да го уведомява, когато потребителят нарушава условията за ползване или други условия на сайта;
 • да редактира обява, така че тя да отговаря на условията за ползване или други условия на сайта;
 • Да ограничи обява, коментар или публикация като СПАМ .
 • Временно да ограничава достъпа до сайта, с цел извършване на промени и подобряване на услуги и дизайн .
 • Променя предлаганите услуги .

6.5 Администратора се задължава да :

 • Предприема корективни действия спрямо потребители, нарушаващи Условията за ползване и бисквитките;
 • Уведоми писмено потребителите при промяна на някои от услугите;
 • Да обработва и съхранява личните данни на потребителите в съответствие с законовите и подзаконови нормативни актове, както и съобразно европейското законодателство, както и да не разкрива лична информация за потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато това е необходимо в изпълнение на закона.

7. Отговорност

 • Всяка продажба е отделно споразумение между съответните Продавач и Купувач.
 • Потребителите на Уебсайта се съгласяват на своя собствена отговорност да следят за съответствие със законовите изисквания относно инициирането, сключването и обработката на договора за покупко-продажба. Платформата не носи отговорност и не поема ангажимент за нормативно съответствие и проверка.
 • Потребителят отговаря за точността, актуалността и вeрността на посочените данни в потребителския му профил. Потребителят изразява своето съгласие s условията за ползване и поема отговорност за всички действия, свързани с използването на pотребителския му профил в Уебсайта.
 • Администраторът си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им, когато това е необходимо в изпълнение на закона.
 • Потребителите сами определят цената, описанието, снимките и каква лична информация да споделят в интернет пространството. Администраторът не носи отговорност за личната информация, която потребителят споделя в интернет пространството.
 • Собствениците на обявите са изцяло отговорни за съдържанието на публикуваните от тях обяви и носят съответната юридическа отговорност спрямо законите на Република България.
 • Администраторът не гарантира за постоянната и непрекъсната функционалност на страницата и предлаганите услуги.
 • Администраторът не отговаря по никакъв начин за съдържанието на обявите и сключените сделки между Потребителите.

8. Защита на лични данни

 • Администраторът полага нужните мерки за защита на вашите данни от загуба , унищожение или фалшификация .
 • Потребителите сами определят, каква лична информация да споделят в Потребителския си профил , който е общодостъпен за всички (регистрирани и нерегистрирани ) във всички дъжави .
 • Администраторът използва личните ви данни, само за да може да предоставя услугите си .
 • Администраторът няма да продаде , размени или търгува с личните ви данни.

9. Връзки към 3-ти страни

9.1 Бисквитки

Потребителят избира какви бисквитки да разреши на Администратора и трети страни да използват. Във всеки един момент потребителят има възможност да откаже използването на бисквитки. Ако вече ги е приел, е достатъчно да промени настройките на браузъра си, така че да се ограничи използването им или напълно да ги изтрие.

 • Необходимите бисквитки са абсолютно необходими за правилното функциониране на уебсайта. Тези бисквитки осигуряват анонимно основни функции и функции за сигурност на уебсайта.
 • Функционалните бисквитки помагат да се изпълняват определени функции като споделяне на съдържанието на уебсайта в платформи за социални медии, събиране на отзиви и други функции на трети страни.
 • Бисквитките за ефективност се използват за разбиране и анализ на ключовите показатели за ефективност на уебсайта, което помага за предоставянето на по-добро потребителско изживяване за посетителите.
 • Аналитичните бисквитки се използват, за да се разбере как посетителите взаимодействат с уебсайта. Тези бисквитки помагат за предоставяне на информация за показателите брой посетители, степен на отпадане, източник на трафик и т.н.
 • Рекламните бисквитки се използват, за да предоставят на посетителите подходящи реклами и маркетингови кампании. Тези бисквитки проследяват посетителите в уебсайтове и събират информация, за да предоставят персонализирани реклами.

10. Промени в Общите условия

 • Запазваме правото си да променяме настоящите условия.

Благодарим Ви, че използвате нашия уебсайт www.pet4you.bg

Публикувани на 18.08. 2022г.

Вход

Регистрация

Нова Парола

Моля, въведете вашето потребителско име или имейл адрес, ще получите връзка за създаване на нова парола по имейл.

Безплатни обяви - домашни любимци