Политика за поверителност – https://www.pet4you.bg.

С настоящата политика за поверителност, www.pet4you.bg има за цел да Ви запознае с основните правила, свързани със събирането и обработването на Вашите лични данни в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закона за защита на личните данни и др. нормативни актове.

NB: Субектите на данни са нашите потребители. Обработваме Вашите лични данни въз основа на даденото от Вас съгласие.


1. Какви лични данни събираме:

 • информация за компютъра Ви, включваща Вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра Ви и операционна система;
 • информация като имейл адреса Ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;
 • информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт – например името Ви, профилна снимка, имейл, телефонния Ви номер и локация. Задължителните данни, които ни предоставяте са: имейл и потребителско име.
 • информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;
 • информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
 • информация за посещенията Ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
 • информация, свързана с всичко, което закупувате или предлагате. Услугите, които използвате или транзакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на кредитната карта;
 • информация, която публикувате в нашия уебсайт, с намерението да се публикува в интернет, която включва потребителското ви име, профилна снимка и съдържанието на публикациите Ви;
 • информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
 • всяка друга лична информация, която ни изпращате.


Използване на личната Ви информация служи за:

 • администриране на нашия сайт;
 • персонализиране на нашия сайт за Вас;
 • за да може да използвате услугите на нашия уебсайт;
 • за да можем да ви предоставим услугатите, закупени през нашия сайт;
 • за да можете Вие да предоставяте услугите си на нашият сайт;
 • изпращане на извън маркетингови търговски съобщения;
 • изпращане на имейл известия, които сте поискали или очаквали;
 • изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност (или бизнеса на внимателно подбрани трети лица), които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация).

3. Трети страни – хостинг компания, Google и други

3.1 Ние не търгуваме и не прехвърляме на външни лица Вашата лична информация, освен ако предварително не сме предупредили потребителите.

3.2 Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг, без вашето изрично съгласие.

3.3 Може да си партнираме с доверени трети страни, за да Ви предоставяме съвместно маркетингово съдържание, което според нас може да е от значение за Вас. Ние обаче не носим отговорност за практиките за защита на личните данни, използвани от тези уебсайтове на трети страни или за информацията или съдържанието, които съдържат.

3.4 Може да оповестим личната ви информация:

 • до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
 • във връзка със съдебни производства;
 • за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама или др. риск);

3.5 Личните Ви настройки могат да се използват за ограничаване на публикуването на Вашата информация в уебсайта ни и могат да бъдат регулирани с помощта на управлението на сайта ни.

4. Международни трансфери на данни

Информацията, която сме събрали, може да бъде съхранявана, обработена и прехвърляна между всяка една от държавите, с които работим, за да можем да използваме съответната информация в съответствие с целите на сайта.

Информацията, която сме събрали, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат права за защита на данните, подобни на тези, които са в сила в Европейската Икономическа Зона: Съединените Американски Щати, Русия, Япония, Китай и Индия.

Личната информация, която публикувате или предоставяте в публикации в нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Ние не можем да предотвратим употребата или злоупотребата на подобна информация от други.

Вие изрично се съгласявате с трансферите на лични данни, описани в този раздел.

5. Защита на личните данни

Ние правим всичко възможно, за да запазим личните Ви данни в безопасност. Използваме безопасни протоколи за комуникация и прехвърляне на данни (като HTTPS).

Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.

Всички електронни парични трансакции, въведени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от криптираща технология.

Въпреки че се стремим към всичко възможно, не можем да гарантираме на 100% сигурността на Вашата информация, тъй като Вие сте отговорни за конфиденциалното съхранение на паролата, която използвате за достъп до нашия сайт – ние НИКОГА няма да ви поискаме вашата парола.

6. Период на съхранение на вашите данни

6.1 Съхраняването на данните продължава, докато имаме основание за тяхното съхранение.

6.2 Докато профилът е активен, освен ако друго не е необходимо по закон.

6.3 Платежни отчети в срок от 10 години.

7. Вие имате правото да:

 • възразите срещу обработването на вашите лични данни, чрез изпращане на email към info@pet4you-bg
 • получите копие на Вашите лични данни;
 • трансферирате Вашите лични данни от един администратор до друг;
 • съхраните Вашите лични данни за по-нататъшна лична употреба на лично устройство;
 • Ви се прехвърлят директно личните данни между администратори;
 • се отпишете от получаването на маркетингови съобщения;
 • оттеглите всяко дадено съгласие за обработка на личните Ви данни;
 • се откажете от персонализираните реклами, като посетите Настройки за рекламите;
 • да подадете жалба до КЗЛД или до съда.

8. Минимална възраст

Ние не събираме и обработваме лични данни, предоставени от лица на възраст под 18 гoдини.

Ние нямаме намерение съзнателно да събираме информация от деца.

Ние не насочваме децата към нашите услуги.

9. Други

Администраторът полага нужните мерки за защита на Вашите данни от копиране, разпостранение, загуба, унищожение или др. рискове.

Потребителите сами определят каква лична информация да споделят в Потребителския си профил, който е общодостъпен за всички лица (регистрирани и нерегистрирани) във всички държави. С приемането на настоящите Условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения ред.

Администраторът използва личните данни, само за да може да предоставя услугите си.

Администраторът няма да разпространява нерегламентирано лични данни.

Тези правила не важат при използването на уебсайтове на трети страни, които се достъпват чрез избиране на линк, поместен на нашия сайт.

Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за Вас трябва да се коригира или актуализирана.

Ние ще отговoрим на Вашето искане или ще Ви информираме писмено за действията, предприети във връзка с искането, в най-кратък срок, в зависимост от определените изисквания.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на адрес info@pet4you.bg

10. Надзорен орган и помирителна процедура

Надзорният орган за защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, и с телефон за потребители: 02/91-53-555. Повече информация относно защитата на лични данни може да се открие на страницата на КЗЛД – с уеб адрес (URL) www.cpdp.bg.

В случай, че смятате, че Вашият интерес е засегнат при обработване на личните Ви данни, следва да знаете за алтернативната възможност за помирително разрешаване на спора.

 • Като се свържете с нас на info@pet4you.bg

11. Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност. Промените влизат в сила от дата на публикуването им в сайта.

Публикувана на 18.8.2022г.

Вход

Регистрация

Нова Парола

Моля, въведете вашето потребителско име или имейл адрес, ще получите връзка за създаване на нова парола по имейл.

Безплатни обяви - домашни любимци